سایبان بازویی حیاط

سایبان بازویی (Arm canopy) نسخهٔ مدرن سایبان‌ قدیمی است که در سردر مغازه‌ها قرار داشتند و با دست جمع می‌شدند. سایبان های بازویی به نمونه ای از سایبان ها گفته می شود که دارای بازوهایی جهت باز و بسته شدن سایبان هستند و می توان در صورت نیاز آن را باز و هر زمان که نیاز به سایبان نمی باشد، آن را به راحتی جمع کرده تا فضای بیشتری در اختیار داشته باشیم.

تولید سایبان بازویی با استفاده از پارچه‌هایی که در برابر هوا مقاومند،آن ها را تبدیل به سایبان‌هایی محبوب شده‌اند.سایبان های غیر بازویی، به اندازهٔ سایبان های بازویی، از نور خورشید جلوگیری نمی‌کنند. به این دلیل که می‌توان سایبان های بازویی را ۵٫۴۹ متر باز کرد و طول سایبان های بازویی نیز به ۹٫۱۴ متر یا بیشتر می‌رسد، در نتیجه قادر است که فضای بزرگی در بیرون خانه را پوشش دهد.