سازه های چادری

سایبان‌های مسجدالنبی

سایبان مسجدالنبی

رفتن به مدینه جزو بزرگترین آرزوهای هر مسلمانی به حساب می‌آید. مدینه با توجه به منطقه جغرافیایی خاص خود همیشه با گرما دست و پنجه نرم می‌کند. این گرما و سختی همیشه باعث شده است تا خیلی‌ها قید رفتن به مدینه را بزنند. عربستان زمانی که دید این مشکلات به