آموزشی

راهکارهای کاهش تاثیر آفتاب بر مواد غذایی

سایبان مغازه

زمانی که حرف از فساد مواد غذایی در اثر تابش نور می‌شود، ذهن همه ما به یاد فساد مواد غذایی در تابش آفتاب می‌افتد. در حالی که لزوما این فساد بر اثر تابش آفتاب نیست و گاهی حتی نور لامپ‌های رشته‌ای یا لامپ‌های فلورسنت نیز باعث فساد مواد غذایی و

دیوار سبز چیست؟

دیوار سبز

زیبایی یکی مهمترین موضوعات برای هر شخصی به حساب می‌آید و همه در تلاش هستند تا این اصل را در زندگی رعابت کنند. دیوار سبز یکی از مواردی است که زیبایی زیادی را به یک مکان می‌دهد. دیوار سبز دیوار سبز «Green wall»، مجموعه ای از گیاهان سبز است که

تاثیرات نور خورشید بر روی پوست انسان

اثر نور خورشید روی پوست

اکثر افراد زمان زیادی در طول روز را زیر نور آفتاب می‌گذرانند. افرادی که گرما را دوست دارند و  برخی دیگر به علت شغلی که دارند مجبور به ماندن زیر نور خورشید هستند اما تابش مستقیم آفتاب باعث تغییرات زیادی در پوست می‌شود. اگر مجبورید به خاطر موقعیت شغلی زیر