روکش استخر چیست؟

امروزه در منازل و ويلاهای لوکس شهري و باغ های اطراف شهر استخر وجود دارد.در تمامي دنيا نگهداري استخر جزو مهم ترين و پر هزينه ترين مسايل خانواده هايي است که از استخر استفاده مي کنند.اغلب ايرانيان بعد از استفاده از استخر آنرا به حال خود رها مي کنند. اما به خاطر وجود خاک،برگ و آلودگی هاي ناشي از محيط اطراف استخر براي استفاده مجدد از آن مجبور به ساعتها تميزي سطح و کف استخر و در پاره اي از اوقات تعويض آب استخر مي باشند.اما با ايده ي طراحي و نصب روکش براي استخرها ضمن اينکه در وقت خود صرفه جويي مي کنید،هزينه ها نيز به طور عمده اي کاهش خواهد يافت .همچنين دماي آب 10 الي 15 درجه سيلسيوس گرمتر شده و ميزان تبخير و استفاده از مواد ضد عفوني کننده و گندزدا کاهش مي يابد و مصرف برق و کارکرد موتور تصفيه خانه نيز کاهش مي يابد.